PŘENOSNÉ

Složení i rozložení
do 5 sec s rozměry
115 x 38 cm.